Kövess minket a Facebook-on!

PRÉMIUM OLASZ KÉZMŰVES KÁVÉK

MÁRKAKÉPVISELET  ÜZLET  NAGYKERESKEDELEM    GYŐR, TÁTIKA U. 1.  TEL: 20 511 3308

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a olaszplaza.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Audio Caffé Kft.

Székhely: 9025 Győr, Bercsényi liget 26/C.

Levelezési cím: 9171 Győrújfalu, Jácint u. 9..

Üzlethelyiség címe: 

Képviselő neve: Péntek Miklós

Cégjegyzékszám: 

Bejegyző Bíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság

Adószám: 14529036-2-08

Közösségi adószám: HU 14529036

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 11700031-48256209-51100005

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: info@caffeitalia.hu

Telefonszám: +36 20 511 3308

Fax: -

3. A honlapon folytatott tevékenység

www.caffeitalia.unas.hu on-line áruház kiváló minőségű olasz delikát termékeket (kávé, csokoládé, kakaó, tea) forgalmaz.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja ki felelősségét. Például:

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Egyéb szerzői jogi rendelkezések ismertetése.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Egyebek: Be kell e jelentkezni az árak megtekintéséhez, a termékek kosárba helyezéséhez? Bankkártyás, egyéb online fizetési lehetőség van? Ezek esetén a folyamat leírása. Kosár elmenthető-e későbbi vásárláshoz (automatikusan vagy gomb segítségével)? Van-e kupon elfogadás az áruházban? Van-e pontgyűjtés? Egyéb rendelés paramétereket meg kell-e adni? Stb...

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. VAGY

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak, mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az így kifizetett összeget visszatéríteni.

Fogyasztói adásvétel esetén irányadó szabályok

(1) Ha a fogyasztói adásvételi szerződés teljesítési ideje a szerződés megkötéséhez kapcsolódó valamennyi körülményre figyelemmel alapvető fontosságú, vagy a fogyasztó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vállalkozást annak alapvető fontosságáról, akkor a szerződést olyannak kell tekinteni, mint amit a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, így attól a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult elállni.
(2) Ha a fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, és elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.”

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató aláveti e magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek és amennyiben igen, akkora magatartási kódex hol érhető el.

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus vagy papíralapú számlát állít-e ki?

Ha papíralapú számlát állít ki, akkor azt hogyan és mikor bocsátja a Felhasználó rendelkezésére?

Elektronikus számla esetén azt mikor küldi meg a Felhasználó részére a Szolgáltató?

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie vagy e-nélkül is lehetőség van-e a külön számlázásra?

5.6. Fizetés

5.6.1. Előre utalás

A fizetési mód részletes leírása, a fizetés menete, esetlegesen felmerülő fizetéssel kapcsolatos kezelési költségek, stb...

5.6.2. Utánvét

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

5.7.1. XXX futárszolgálat

A szállítási mód részletes leírása

Melyik futárszolgálattal történik a kiszállítás?

Mely napokon van lehetőség kiszállításra? (munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között, esetleg van-e lehetőség hétvégi kiszállításra)

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy megadhatja-e a munkahelyének címét is, ha hétköznap nem tartózkodik a regisztráció során megadott címen.

A csomag aktuális helyzetéről ki, milyen formában küld tájékoztatást? (Pl.: a futárcég vagy a Szolgáltató küld értesítő e-mailt vagy SMSt)

Lehetőség van-e arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt? Ha igen akkor a futárszolgálat telefonszámának feltüntetése.

Mi történik abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit (Pl.: meghagyja elérhetőségét és lehet vele egyeztetni vagy nincs 2. kézbesítés és újra meg kell rendelni a terméket, stb...)

Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek részletes megadása

Szállítási határidő feltüntetése (Pl.: 3-5 munkanap)

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Stb...

5.7.2. Posta csomag

5.7.3. Személyes átvétel

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Audio Caffé Kft.

Levelezési cím: 9071 Győrújfalu, Jácint u. 9. 

Telefonszám: +36 20 511 3308

E-mail cím: info@caffeitalia.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Audio Caffé Kft.

Levelezési cím: 9171 Győrújfalu, Jácint u. 9. 

Telefonszám: +36 20 511 3308

E-mail cím: info@caffeitalia.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),
  • Bírósági eljárás kezdeményezése
  • „Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://olaszkaveshop.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Hatályba lépés

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.13.

On-line pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

A kuponok nem járnak le, nem veszítik el értéküket, korlátlan ideig partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.
A beváltás feltételei:
A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).
A kupon készpénzre nem váltható át.
A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.
A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)
Készülék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.
Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

Az Audio Caffé Kft. (9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 28.) (a továbbiakban AC) fontosnak tartja személyes adatainak védelmét, és az adatainak felhasználására vonatkozó megfelelő tájékoztatást. A jelen Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) többek között tájékoztatást nyújt az AC, valamint külsős szolgáltatónk által kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és időtartamáról, az Ön személyes adatokkal kapcsolatos jogairól és választási lehetőségeiről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseire is.
Az AC, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

I. Általános tájékoztatás
A. Az Ön személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, (i) ha ahhoz Ön - az érintett - hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
B. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
C. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
16 éven aluli személyek nem hozhatnak létre fiókot és nem vehetnek részt a promóciókban vagy más adatkezeléssel járó az AC-hez köthető tevékenységben. Az AC mindent megtesz, hogy kiszűrje a 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelését. Minden 16 éven aluli érintett köteles írásban tájékoztatni az AC-t, ha a törvényes képviselője nem járult hozzá a személyes adatainak kezeléséhez és kérvényeznie az adatainak törlését, illetve amennyiben a tény az AC tudomására jut, törölheti a személyes adatait.
D. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
E. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
F. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
G. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
H. Az érintett (Ön) írásban kérelmezheti az adatkezelőnél (AC) (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
I. Az AC minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely magába foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. Az érintett – Ön - kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintett – Ön - felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.
J. Az érintett (Ön) írásbeli kérelmére az adatkezelő külön tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

II. Adatkezelési összefoglaló
A jelen pontban lévő összefoglaló célja, hogy a www.olaszkaveshop.hu honlapon történő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és a teljes Szabályzatot kivonatos formájában jelenítse meg a könnyebb átláthatóság érdekében készült. Kérjük, olvassa el az egyes adatkezelésekre vonatkozó teljes tájékoztatást, amelyeket a 2. ponttól talál meg.

A. A személyes fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: A termékek megvásárlásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, email cím, születési idő.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig
Adatkezelő: Audio Caffé Kft.
Adatfeldolgozó: UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Major köz 2. I/15

B. Cookie-kkal kapcsolatos adatkezelés
A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépe a merevlemezén tárol. Céljuk és működésük alapján az oldalunkon használt cookie-k a következők (1) Google Analytics, (2) Google AdWords, (3) Google DoubleClick, (4) Optimizely, (5) Bunchbox és a következő kategóriákba sorolhatók: (i) feltétlenül szükséges cookie-k; (ii) funkcionális cookie-k és (iii) teljesítménynövelő cookie-k.
A cookie-kal kapcsolatos részletes tájékoztatást itt találja.
Az adatkezelés célja: A weboldal használhatóságának elősegítése, hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a weboldal használatának elemzését.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama: cookie kategóriától függően eltérhet
Adatkezelő: Audio Caffé Kft., közösségi hálók, Google, Optimizely Inc., Bunchbox
Ön a saját számítógépéről bármikor jogosult törölni a cookie-kat, valamint letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A letiltás módja a különböző böngészőkben eltérő lehet, azonban általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van rá lehetőség.

C. Személyes adatok felhasználása kapcsolatfelvétel során
Amennyiben Ön a http://www.olaszkaveshop.hu/informaciok/kapcsolatfelvetel oldalon kapcsolatot vesz fel a AC-vel amely során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat akkor Ön a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az AC, mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje. Az adatkezelés és -feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása.
Az érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai rendszer szerint és automatikusan kerülnek feldolgozásra és egyben hozzájárul ahhoz, hogy ezek a személyes adatai nem, vezeték- és keresztnév, email cím, lakcím: irányítószám, helység, utca, házszám, telefonszám és email cím lentebb leírt terjedelemben és céllal kezelésre és feldolgozásra kerüljenek az AC által.
A checkbox kijelölésével és az üzenet beküldésével érintett (Ön) kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait kapcsolat felvételi célból az AC tárolja, illetve folyamatosan felhasználja, tehát a megadott elérhetőségen üzenetet küldjön az érintettnek (Önnek),
A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az érintett (Ön) törlés iránti kérelmének feldolgozásáig tart.
Az érintett (Ön) tudatában van a jelen szabályzat és az Infotv. 14.§. és 15.§ foglalt jogaival, így annak is, hogy kérelmezheti az AC-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását az AC címén e-mailben az info@caffeitalia.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 9025 Győr, Vámbéry u. 28., mindkét esetben a levelezési cím megadásával.

Az adatkezelés célja: az AC-vel való kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, születési dátum, email cím, lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám), telefonszám, email cím
Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.
Adatkezelő: Audio Caffé Kft.

2. Adatkezelő
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében az adatkezelő:
Audio Caffé Kft.
Székhely: 9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 28.
Cégjegyzékszám: 01 07 1924
Adószám: 14529036-2-08
Telefonszám: 20/511-3308
Email cím: info@caffeitalia.hu
a továbbiakban: Adatkezelő.
A www.olaszkaveshop.hu honlap (a továbbiakban: “honlap” vagy „honlapunk”) látogatói (a továbbiakban: „Felhasználó”,„Felhasználók” vagy „Ön”) által megadott adatok kezelője a honlapot üzemeltető AC.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Jelen Szabályzat célja, hogy tájékoztassa Önt, mint érintettet a személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, feldolgozásáról és tárolásáról (továbbiakban együtt: Felhasználás). Az Infotv. alapján a személyes adatainak felhasználása elleni tiltakozással kapcsolatos további információt itt találja.

Az AC adatkezeléseivel kapcsolatos szabályok folyamatosan elérhetők a http://www.olaszkaveshop.hu/vasarlasifeltetelek/Adatvedelmi-nyilatkozat oldalon. az AC fenntartja magának a jogot a Szabályzatban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti az érintetteket.
Az AC törekszik a minél teljesebb tájékoztatásra, így amennyiben Önnek / Felhasználóknak/vásárlóknak a Szabályzattal kapcsolatosan kérdése lenne, írjon kollégánknak a fenti email címen vagy a honlapunkon elhelyezett üzenő felületen, amelyet a https://www.olaszkaveshop.hu/informaciok/kapcsolatfelvetel oldalon talál.
Az AC fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja, valamint elősegíti az információs önrendelkezési joguknak a gyakorlását. Az AC a személyes adatokat bizalmasan kezeli és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. Az AC megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéssel védi az adatok biztonságát.
Az AC adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különösen az alábbiakkal:
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) ;
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

3. Az AC által végzett személyes adatok gyűjtésének és kezelésének a köre
A személyes adatok olyan információ, amely Önt azonosítja, mint például név, email cím, postai cím. Az AC nem gyűjt személyes adatokat Öntől kivéve, ha Ön ezeket kifejezetten megadta (vásárlás vagy információkérés) és az adatkezeléshez hozzájárult.
Kizárólag az Ön hozzájárulásának megfelelően - figyelemmel a terjedelmére és időbeli korlátozásra – történik az Ön személyes adatainak a tárolása, Felhasználása vagy továbbítása és csak olyan mértékben amennyiben az szükséges, például annak érdekében, hogy válaszoljunk a kérdéseire, teljesítsük a kéréseit vagy intézzük a megrendeléseit.
Ennek érdekében az AC-nek szüksége lehet arra, hogy a személyes adatait továbbítsa külsős szolgáltatók részére további adatfeldolgozás céljából. Szolgáltatók igénybevételére például termékek kiszállítása során kerülhet sor. Az AC elvárja hogy ezen külsős szolgáltatók olyan adatfeldolgozási szabályzatot fogadjanak el amely megfelel az instrukcióinknak és összhangban vannak a jelen Szabályzattal.
Az érintett (Ön) személyes adatainak bármilyen más továbbítása, mint például az érintett belépési adatainak weboldalainkról valamely harmadik fél által üzemeltetett közösségi oldalra vagy szolgáltató oldalra, amilyen például a Facebook vagy a Twitter, kizárólag az érintett (Ön) kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján történhet. Az AC garantálja, hogy nem értékesít, ill. ad kölcsön személyes adatot harmadik felek részére. Bizonyos, törvény által megkövetelt esetekben, ill. végrehajtandó állami rendelkezések nyomán azonban előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk érintettel kapcsolatos információkat kiszolgáltatni.

A. Felhasználói profil készítése a személyes fiók alapján
Regisztrált felhasználóként lehetősége van a termékek értékelésére és véleményezésére. Ha regisztrál, akkor létrehozunk Önnek egy felhasználói fiókot, amiben minden a honlapon történt korábbi és jövőbeli aktivitását összegyűjtjük (rendelések, értékelések beküldése stb.). A személyre szabott felhasználói profilja lehetőséget ad számunkra, hogy kimagaslóan személyre szabott tartalmat kínáljunk Önnek a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan. A felhasználói profiljának az elemei és tartalma mindig látható Önnek. Mint regisztrált felhasználó termékértékeléseket is beküldhet a termékeinkről. Ebben az esetben a keresztnevét és az értékelését fel fogjuk tüntetni, amely látható lesz más látogatók által.
Amennyiben a felhasználói profiljában tárolt személyes adatokat nem használjuk promóciós célokra.
Amennyiben a továbbiakban nem lenne érdekelt abban, hogy személyes fiókja legyen, Ön ezt bármikor törölheti. A törléshez kérjük lépjen be a fiókjába és végezze el a kiregisztrálási folyamatot vagy küldjön nekünk emailt a vásárlói fiókjának létrehozásához való hozzájárulásának visszavonásáról.
Amennyiben felhasználói profilt és személyes fiókot kíván készíteni a fenti tájékoztatás elolvasása után kérjük, adja meg a kifejezett, egyértelmű és határozott hozzájárulását, amit az alábbi mintanyilatkozat elfogadásával tehet meg:
„A tájékoztatást megértettem, a Nyilatkozatot elolvastam és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat bejelölésével kifejezetten hozzájárulok, hogy az Audio Caffé Kft. a megadott személyes adataimat a Nyilatkozatban meghatározottak szerint a felhasználói profil és a személyes fiók létrehozása céljából kezelje és feldolgozza. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható. ”

3. Adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget együnk.
Amennyiben kifejezett hozzájárulását adta, hogy felhasználjuk a személyes adatait promóciós célokra akkor a személyes adatait addig kezeljük, amíg a hozzájárulását nem vonja vissza. A hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.
4. Korlátozott adat átadás - Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A rendelések teljesítése során szükséges lehet, hogy az AC átadja a személyes adatait más cégeknek vagy külsős szolgáltatóknak. A más cégektől vagy külsős szolgáltatóktól az AC elvárja, hogy a személyes adatait az elvárásainknak, valamint a Szabályzatnak, továbbá az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályoknak megfelelően tárolja.
Más esetben nem adunk tovább személyes adatot harmadik személyeknek az Ön hozzájárulása nélkül, továbbá nem értékesítünk vagy adunk kölcsön adatot. Azonban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy kiadjunk információt Önről, amennyiben erre jogszabály kötelez bennünket vagy jogosan fellépő hivatali vagy rendvédelmi szervek megkeresése esetén.
5. A honlap látogatásakor automatikusan mentett információk / cookie-k használata
A honlapon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol.
a. COOKIES
Annak érdekében, hogy honlapunk használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a honlapunkat és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítenek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.
A honlapunkra történő látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az AC a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.
Regisztrált felhasználóként Önnek lehetősége van a honlapunkra a regisztrációs adataival való bejelentkezésre. Erre is cookie-kat használunk annak érdekében, hogy Önt mint regisztrált felhasználót azonosítsuk amikor 28 napon belül meglátogatja a honlapunkat és ezáltal elősegítse, hogy addig bejelentkezve maradjon.
b. Online reklámra használt cookie-k
Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet cookie-k használatával nyertünk a honlapunk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni Önnek. Úgy gondoljuk, hogy Önnek, mint felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik Önt, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdeklő tartalommal fog találkozni.
c. Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását és/vagy tudja törölni őket
Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. Ezenkívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője "Segítség" menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja weboldalunk használhatóságát.
d. Általunk használt cookie-k
(1) Google Analytics
Ez a weboldal a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat használ, vagyis olyan szöveges fájlokat, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Azokat az információkat, melyeket a cookie-k hoznak létre a weboldal használatáról (beleértve az Ön anonimizált IP címét is), a Google az USA-ban található szerverekre továbbítja, illetve azokon tárolja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy honlapunkon a Google Analytics szolgáltatást kibővítettük a “gat._anonymizeIp();” kóddal, ami biztosítja az IP-címek anonim rögzítését (az úgynevezett IP-maszkolást). A honlapunkon használt IP-maszkolás következtében az Ön IP-címét a Google lerövidíti az EU és az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak területén. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a teljes IP- cím az USA-ban található Google szerverekre kerül továbbításra, és a lerövidítés ott történik.
A Google ezen információkat honlapunk használatának kiértékelésére használja, valamint arra, hogy jelentéseket készítsen a honlapunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői számára. A Google Analytics használata során rögzített IP cím nem kerül összevonásra a Google által rögzített más adatokkal. A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát: lásd a fenti 7c) bekezdést. Ezenkívül a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout linken található beépülő modul letöltésével és telepítésével Ön megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és felhasználja a weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat, melyeket a cookie-k generálnak. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információt a http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html és http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ érheti el.
(2) Google AdWords
Ez a honlap Google AdWords-öt használ, ami a Google egy elemző és beszélgetés követő szolgáltatása, ami a Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után és nem teszik lehetővé az Ön egyedi beazonosítását.
Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a honlapunkon akkor, mi és a Google felismerjük, hogy rákattintott a reklámra és át lett irányítva erre az oldalra.
A beszélgetés cookie-k által megszerzett információknak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére, akik a beszélgetés követést alkalmazzák. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk a felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel.
A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.
A Google remarketing funkciójával elérhetjük azon felhasználókat akik már ellátogattak a honlapunkra. Például reklámokat tudunk megjeleníteni azon célcsoportunknak, akik már érdeklődésüket fejezték ki a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Továbbá a Google reklám hálózatában („hálózat”) lévő honlapokon az utolsó 30 napban tanúsított felhasználói szokások alapján és a szövegérteleméhez kapcsolódó keresőmotor segítségével az AdWords meghatározza milyen közös érdeklődésen osztoznak a honlapunkra látogatók. Ezen információk alapján az AdWords új potenciális vásárlókat keres marketing célból, akiknek az érdeklődése és a karaktere hasonló a honlapunkat meglátogató felhasználókéval. A célcsoport specifikus remarketinget a Google Analytics és Google DoubleClick cookie-k segítségével történik.
További információért a Google AdWords-szel kapcsolatos felhasználási feltételekről és az adatvédelemről kérjük látogasson el ide: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.
(3) Google DoubleClick
A honlapon Google DoubleClick funkciót használunk annak érdekében, hogy értékeljük a honlap használatát és lehetővé tegyük számunkra, a Google és más a DoubleClick-kel együttműködő hirdetők részére, hogy Önnek releváns felhasználóhoz kapcsolódó reklámot mutassunk be.
Ebből a célból egy cookie-t telepítünk a számítógépének a merevlemezére. Ezen cookie segítségével az Ön böngészőjéhez hozzárendelünk egy anonim azonosító számot, valamint a böngészőjében bemutatott hirdetésről információt, amihez hozzáférünk és azt gyűjtjük. Azon információkat, amelyeket a cookie a weblapok használatáról készít általában Google szervereire kerülnek továbbításra és az Amerikai Egyesült Államokban tárolják. Az összegyűjtött információk alapján érdekeltséghez kapcsolódó kategóriákat rendelnek az Ön böngészőjéhez. Ezen kategóriákat használják fel, hogy érdekeltséghez köthető reklámokat jelenítsenek meg.
A böngészőjének a beállításainak az átállításán kívül, Ön véglegesen kikapcsolhatja a DoubleClick cookie-t egy böngésző plug-in segítségével. Ezzel a plug-in-nel az Ön böngészőjének a kikapcsolási beállításait elmentheti még akkor is ha minden cookie-t töröl. A kikapcsoláshoz szükséges böngésző plug-in-t itt találja.
A honlapunk használatával hozzájárul a DoubleClick cookie beillesztéséhez tehát ahhoz, hogy Öntől felhasználási adatokat gyűjtsünk, tároljunk és felhasználjunk a fent leírt célból. Továbbá hozzájárul, hogy az Ön adatait a cookie-ban tovább tároljuk mint a böngészési periódus és például újra hozzá lehet férni amikor legközelebb honlapokat keres fel. Ön bármikor visszavonhatja ezen hozzájárulását a jövőre nézve azonnali hatállyal a DoubleClick cookie törlésével és annak végleges kikapcsolásával.

4. Social plug-ins/integration through Shariff
Weboldalunk lehetővé teszik a közösségi hálózatok és oldalak (továbbiakban: közösségi oldal) úgynevezett beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a Facebook “Share” és “Share with friends” gombját, amelynek a honlapja www.facebook.com és a Facebook Inc. , 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA működteti. Azonban a facebook.hu magyar weboldalért a Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland felelős. A beépülő modulokon rendszerint fel van tüntetve a Facebook logo. A Facebook beépülő modulokon túlmenően oldalaink a "Google+" (szolgáltató: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a "Twitter" (szolgáltató: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ) és Pinterest” (szolgáltató: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA) szolgáltatást is használják.
Adatvédelmi okokból szándékosan úgy döntöttünk, hogy nem használunk direkt közösségi oldal plug-in-eket a honlapunkon. Ehelyett a „Shariff” megoldást használjuk. A Shariff segítségével mi magunk határozhatjuk meg mikor és milyen adatot továbbítunk közösségi oldalak üzemeltetőinek. Ezért szinte nincsen automatikus adattovábbítás a közösségi oldalaknak, mint például a Facebook, Google+, Twitter vagy Pinterest ha az oldalunkra látogat. Ha Ön aktívan klikkel a vonatkozó gombra kizárólag akkor létesít kapcsolatot a böngészője a vonatkozó közösségi oldal szervereivel, tehát a vonatkozó gombra való kattintással (például “Pass on”, “Share” or “Share with friends”) Ön hozzájárul, hogy a böngészője kapcsolatot létesítsen a vonatkozó közösségi oldal szerverével és felhasználási adatokat küldjön a vonatkozó közösségi oldal üzemeltetőjének.
Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről illetve ezek feldolgozásáról és használatáról továbbá az Ön jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magán szféráját védik ezzel kapcsolatosan kérjük nézze meg az adatvédelmi tájékoztatóját a vonatkozó közösségi oldalnak, a Facebook-é itt https://www.facebook.com/about/privacy/ és itt https://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084 érhető el. A “Google+” és a “Twitter” által használt adatokról információt itt http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és itt http://twitter.com/privacy, és a Pinterest-tel kapcsolatosan itt http://about.pinterest.com/privacy.
6. Social log-in
Amikor a fiókjával regisztrál, vagy abba kíván belépni, Önnek lehetősége van, hogy önmaga azonosítására és azután regisztrációhoz és belépéshez a már létező profilját használja a következők közösségi oldalaknál: Facebook, Twitter or Google+.
Erre a célra a vonatkozó közösségi oldal szolgáltatójának megfelelő szimbólumot, amelyet az honlapunk támogat, megtalálja a regisztrációs és a belépési oldalon. Mielőtt a szolgáltatóval kapcsolat jönne létre Önnek kifejezetten hozzá kell járulnia, hogy egyetért az alább leírt eljárással és adattovábbítással:
Amikor a vonatkozó szimbólumra klikkel egy új ablak (app) nyílik meg, ahol be kell jelentkeznie a közösségi oldalhoz tartozó bejelentkezési adataival. Miután sikeresen belépett a közösségi oldal tájékoztatja azon adatokról (név és email cím) amelyeket megküldenek részünkre azonosításra a regisztrációs és bejelentkezési folyamat céljából. Amennyiben hozzájárul az adattovábbításhoz, akkor a regisztrációhoz általunk elvárt szükséges mezők kitöltésre kerülnek a továbbított adatokkal. A regisztrációhoz és a belépéshez részünkre szükséges mezők a következők (i) név és (ii) email cím.
Kizárólag ha kifejezetten hozzájárult az szükséges adatok továbbításához, akkor tároljuk és használjuk fel az Ön adatait és használjuk fel őket a Szabályzatban foglaltak szerint. Az azonosítási folyamat során nem jön létre kapcsolat a vásárlói fiók és a megfelelő közösségi oldalnál lévő fiók között.
Az regisztrációhoz vagy a belépéshez szükséges azonosítási folyamat befejezéséhez az Ön IP címét megküldjük a vonatkozó közösségi oldalnak. Nincsen befolyásunk arra, hogy milyen célból és terjedelemben gyűjtik valamint dolgozzák fel az adatot amit továbbítunk a vonatkozó közösségi oldal szolgáltatójának. Ezzel kapcsolatosan további információért kérjük olvassa el a vonatkozó közösségi oldal szolgáltatójának az adatvédelmi tájékoztatóját.
Facebook adatvédelmi tájékoztató - https://www.facebook.com/about/privacy/
Google+ adatvédelmi tájékoztató - http://www.google.com/policies/privacy/
Twitter adatvédelmi tájékoztató - https://twitter.com/privacy?lang=de

7. A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban úgy mint személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, visszavonás, zárolás és törlés
Az AC az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info@caffeitalia.hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 28. , mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.
Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az info@caffeitalia.hu e-mail címen és postai úton a következő címen: 9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 28. mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Az AC a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a Hírlevél leiratkozással, a fiók törlésével vagy az info@caffeitalia.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 28., ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. Az AC a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az AC zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az AC az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az AC tájékoztatja a Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az AC vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az AC a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön az AC döntésével nem ért egyet, illetve ha az AC a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

8. Adatvédelem
Olyan technikákat és szervezeti intézkedéseket tettünk, amelyek védik az ön adatait azoknak az elvesztésétől, módosításától vagy harmadik személyek általi hozzáféréstől. Az általunk használt eljárásokat rendszeresen fejlesztjük, hogy megfeleljen a technológia fejlődésének.
Az AC kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Az AC gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az AC megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az AC az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az AC megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
Ön elismeri és elfogadja, hogy személyes és banki adatainak a honlapunkon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az AC az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az AC nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért illetve Önnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
9. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a 9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 28. postai címre vagy e-mailben az info@caffeitalia.hu, illetve a következő weboldalon adatai megadásával: https://www.olaszkaveshop.hu/informaciok/kapcsolat#kontaktus-form.
Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).
Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.
10. Frissítések és módosítások
A Szabályzatot módosíthatjuk, vagy annak részeit frissíthetjük az Ön előzetes tájékoztatása nélkül. Kérjük, mindig ellenőrizze a Szabályzatot a honlap használata előtt, annak érdekében hogy tájékozódjon annak legfrissebb állapotáról ha módosítás vagy frissítés történt. A szabályzat legutolsó változata: 2018. május 12.